Pozvánka k panelové diskuzi

Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje

Návrhy a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat a OER v ČR

Pořadatel

Aliance pro otevřené vzdělávání

Pod záštitou

Pirátské strany, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Partner

Fond dalšího vzdělávání
projekt DigiStrategie 2020

Rámcový program

Otevřené vzdělávací zdroje

(První panel) Otevřené vzdělávací zdroje (OER) jsou nejrůznější bezplatně poskytované digitální materiály používané při vzdělávání a umožňující jejich užití, modifikace, sdílení. Příspěvek ve stručnosti představí sadu doporučení pro efektivnější implementaci OER do vzdělávání v ČR.

Moderátor: Michal Kaderka
Prezentující: Tamara Kováčová
Panelisté: Pavel Baran, Michal Černý, Jiří Marek, Ondřej Neumajer, Lucie Straková, Martin Sycha

Otevřená data

(Druhý panel) Otevřená data jsou v českém prostředí chápána jako vysoce kvalitní způsob poskytování informací veřejného sektoru, které je pak možné opětovně užít za novými komerčními i nekomerčními účely. Příspěvek ve stručnosti představí aktuální právní úpravu otevřených dat v České republice. Zaměří se rovněž na nejčastější problémy a překážky, které se při poskytování informací tímto způsobem objevují, a nabídne jejich možná řešení. V závěru shrne možné vyhlídky do budoucna v podobě navrhované novely evropské PSI směrnice.

Moderátor: Tamara Kováčová
Prezentující: Jakub Míšek
Panelisté: Benedikt Kotmel, Lenka Kováčová, Michal Kubáň, Ondřej Profant

Datum a čas

Pondělí
25. 6. 2018
13:00 - 15:00

Místo konání

Poslanecká sněmovna Parlametu
České republiky
Sněmovní 4
Praha 1

Je nutné, aby se zájemci o účast na akci přihlásili prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Účastníci obdrží emailem potvrzení své přihlášky.

Vstup do budovy, v níž se akce koná, je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo pasu.

Medailonky

Pavel Baran

Pavel Baran v rámci svého působení v Akademii věd se podílel na znovuobnovení činnosti Filosofického ústavu AV ČR, a to v pozici zástupce ředitele. V letech 2005–2013 vykonával funkci ředitele tohoto ústavu. Od roku 2013 je členem Akademické rady a místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V roce 2014 byl jmenován členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v září 2016 byl zvolen jejím místopředsedou. Současně působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Michal Černý

Michal Černý působí na Kabinetu informačních studií a knihovnictví, kde vede magisterskou studijní profilaci Technologie ve vzdělávání a na Katedře Sociální pedagogiky v Brně. Dlouhodobě se věnuje edTechu a to včetně jeho širšího sociálního, pedagogického a filosofického dopadu. Na toto téma napsal velké množství knih a odborných článků. Je také autorem několika otevřených kurzů a dalších učebních materiálů.

Michal Kaderka

Michal Kaderka je absolventem PedF UK. Pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a je spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání. Velmi úzce spolupracuje s vydavatelstvím odborné literatury Wolters Kluwer, vydavatelstvím Taktik, Education Republic či s EDUin. V roce 2017 s dalšími učiteli založil Učitelskou platformu, sdružení aktivních učitelů od mateřinek po vyšší odborné a umělecké školy, jejichž cílem je kvalitativní změna vzdělávání.

Benedikt Kotmel

Benedikt je vedoucím projektu Datové platformy hlavního města Prahy ve společnosti Operátor ICT, který je zaměřen na publikaci městských otevřených dat. V minulosti působil jako projektový manažer otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel řadu ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. V rámci otevírání dat se zaměřuje hlavně na vytváření komunity kolem dat a propojování soukromého sektoru, neziskového sektoru, veřejné správy a občanů.

Lenka Kováčová

Lenka Kováčová je koordinátorkou projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF. Nadace OSF se už 6 let věnuje posilování efektivity a transparentnosti veřejné správy a prosazování principů otevřeného vládnutí a otevřených dat a organizuje aktivity na podporu opendatové komunity v ČR.

Tamara Kováčová

Tamara Kováčová se v EDUinu stará o program Otevřené vzdělávání. Je jednou z koordinátorů předkládané studie Otevřená data.

Michal Kubáň

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím veřejného sektoru v České republice.​ Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy.

Jiří Marek

Jiří Marek se v oblasti otevřené vědy nyní věnuje otevřeným vědeckých datům a je členem neziskové organizace Open Content. V minulosti se podílel například na organizaci brněnské konference OpenAlt, rozvoji e-lerningových podkladů pro chemické laboratoře a také na formulování základů Open Access politiky na VUT v Brně. V roce 2016 se podílel jako co-editor na vydání knihy: "Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě" - první souhrnné publikaci o otevřené přístupu v České republice. Aktuálně působí na magistrátu města Brna jako manažer akcí a projektů Smart City.

Jakub Míšek

Jakub Míšek je asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na otázky právní úpravy ochrany osobních údajů, svobodného přístupu k informacím a dalších informačních práv. Působí rovněž jako externista na Odboru hlavního architekta eGovernmentu, kde je součástí expertního týmu zabývajícího se implementací a podporou open data v České republice.

Ondřej Neumajer

Ondřej Neumajer je Edu konzultant, zabývá se inovacemi ve vzdělávání a popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK, spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi. Pro MŠMT vytvořil a pomáhá realizovat Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020.

Ondřej Profant

Ondřej Profant je bývalý pražský zastupitel, v současnosti poslanec za Českou pirátskou stranu. Informatik se zájmem o digitalizaci státu. V rámci Prahy stál za projektem celopražských otevřených dat, což jsou jedny z největších otevřených dat v ČR.

Lucie Straková

Lucie Straková je právnička, specializující se na právo duševního vlastnictví a právo IT. V současné době dokončuje Ph.D. studium na PrF MU. Zabývá se zejména transferem technologií a znalostí, oblastí otevřených licencí a otevřeným vzděláváním, a kolektivní správou. Působí také jako Legal Lead Creative Commons Česká republika, a v roce 2017 založila spolek Open Content, který se zabývá zejména otevřeným obsahem. Ke zmiňovaným tématům publikuje odborné články a přednáší na konferencích.