O projektu

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně Digistrategie 2020) připravujeme ve Fondu dalšího vzdělávání. Projekt má za úkol implementovat Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020. Gestorem implementace této strategie je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V projektu DigiStrategie 2020:
  • Usilujeme o zvýšení digitální gramotnosti napříč společností (jedná se zejména o zaměstnance státní správy, digitálně negramotné a ohrožené digitálním vyloučením, sociální partnery, vzdělavatele, zaměstnavatele a zaměstnance).
  • Pomáháme k aktivnímu využívání informačních technologií a odstraňovat digitální vyloučení ve společnosti.
  • Usnadňujeme přístup ke vzdělávání všem bez rozdílu věku, profese či dosavadních znalostí.
  • Komunikujeme pozitiva technologických inovací.
Díky modernímu technologickému DigiPortálu, na kterém v současné době usilovně pracujeme a neustále zdokonalujeme, chceme vytvořit prostředí pro seberealizaci, předávání a sdílení znalostí z oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Uživatelům usnadňuje orientaci v nových technologiích s ohledem na jejich využitelnost v běžném i profesním životě. 

 

Věříme, že projekt svými činnostmi pomůže k posílení digitálních kompetencí zaměstnanců soukromého i státního sektoru a přispěje k začleňování osob do pracovního procesu a posílí jejich konkurenceschopnost a rovné příležitosti na trhu práce. 

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projektový tým:

 

František Novák
gestor projektu

V projektu DigiStrategie představuje má role vedení lidí, což je práce krásná,               a zároveň náročná. Zodpovídám za celý projekt je při jeho různorodosti patřičná výzva. Být digitálně gramotný pro mě není jen o technických znalostech, ale též je důležitá motivace a vytvoření příjemného prostředí pro členy týmu.

 

Matěj Bulant
metodik

Máme tady strategii, která má ambici ovlivnit celou společnost od drobných podnikatelů, osob ohrožených digitálním vyloučením až po oblast dalšího vzdělávání a veřejné správy. Aby se toto povedlo, je třeba spolupráce a vůle řady lidí a institucí.  Mým úkolem v projektu je pomoci při naplňování opatření, která má zajistit Ministerstvo školství, mládaže a tělovýchovy. Každý den se tak snažím tlačit věci kupředu, hledat řešení a propojovat. Ve volných chvílích si jdu rád zaběhat, nebo se projet na kole.

a

Jan Holeček
metodik

Přináším inovativní řešení, koordinuji a podporuji spolupracovníky, rozvíjím jejich digitální kompetence, v problémech vidím příležitosti. Jsem propagátorem přístupu „vezmi technologii a běž s ní ven“, který neúnavně testuji na svých třech dětech         a jsem lektorem bushcraft dovedností.

Markéta Nekolová
evaluátorka

Mojí misí v projektu DigiStrategie je přispět k jeho hladkému chodu sledováním a reflexí práce celého týmu, vývoje hlavních procesů a produktů projektu a kvality komunikace s cílovou skupinou.

 

Jan Sadílek
metodik

Jako metodik za ÚP ČR zprostředkovávám komunikaci mezi FDV a ÚP ČR a zároveň koordinuji naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR. Svůj volný čas trávím s dobrou knihou nebo ovladačem od herní konzole v ruce.   

Josef Šmída
metodik

Ve své kompetenci mám koordinaci metodického vedení poradního orgánu a při plnění opatření AP SDG, která jsou v gesci MPSV. Jsem odborníkem na inkluzi a lidská práva. Věřím, že digitální technologie jsou a budou ve 21. století zásadním pilířem začleňování. I proto vnímám rozvoj dostupnosti digitálních technologií společně s rozvojem digitální gramotnosti jako nezbytný krok pro dosažení rovných příležitostí a boje proti diskriminaci. Ve volném čase se věnuji advokační činnosti a pozorování lidských práv pro mezinárodní watch-dogovou organizaci Western Sahara Resource Watch. Žil jsem, studoval nebo pracoval v Argentině, Kanadě a Moldavsku.

Šárka Tichavská
PR specialista

V projektu DigiStrategie usiluji o realizaci výstupů projektu a popularizaci tématu digitální gramotnosti. Myslím si, že pokud se nám podaří dobře zacílit značné úsilí k vybudování mostu mezi digitálními technologiemi směrem k zaměstnancům státních institucí, vzdělavatelům a firemnímu sektoru, dojde k propojení těchto světů a podpoře jejich rozvoje. Ve svém volném čase se odreagovávám na hodinách jógy a potkat mě můžete na výstavě, koncertu či v divadle.

Petr Tsironis
gestor informačního systému

V projektu se specializuji na vytvoření cloudového prostředí pro co nejefektivnější spolupráci celého týmu. Okřídlené heslo „bez spojení není velení“ platí nejen pro armádu ale i pro řízení libovolného projektového týmu, proto vybudování solidní komunikační základny v prostředí O365 považuji za jednu z hlavních priorit tohoto projektu.