Rozvíjíme digitální dovednosti

Chcete zlepšit své znalosti a zkušenosti s moderními technologiemi nebo zefektivnit práci? Začněte rozvojem Vašich digitálních dovedností na on-line portálu, na kterém se snoubí kvalitní obsah s aktuálními trendy.

Na změny ve vzdělávání a na pracovním trhu je potřeba se připravit. V tom hraje klíčovou roli stát, na ministerstvech proto už dnes vznikají různé digitální strategie. S rozvojem vzdělávání počítá například Iniciativa Průmyslu 4.0 z dílny MPO, ale také Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Strategie digitální gramotnosti na období 2015 až 2020, kterou s cílem podpořit zaměstnanost v IT sektoru připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo školství nyní dává dohromady materiál Vzdělávání 4.0, který by měl přinést do škol změny ve výuce a podpořit perspektivní obory. Opatření se zaměří na posilování klíčových kompetencí, digitálních dovedností a oblast celoživotního vzdělávání,“ uvádí ministerstvo. Zatím existuje jen koncept, konkrétní opatření pracovní skupina teprve vymýšlí. Změny by se měly týkat tří oblastí. Vzdělávání na základních a středních školách, vysokých škol a dalšího vzdělávání. 

Nedostatek kvalifikovaných lidí

Experti upozorňují, že v současnosti technologický vývoj předbíhá vývoj společenský. Pro Smart Life budeme potřebovat také smart lidi, rady pro udržitelný rozvoj. Upozornil, že do roku 2025 bude v rámci internetu věcí existovat 50 miliard připojených zařízení. Z toho přibližně 20 miliard bude rozmístěno v tržních segmentech zahrnujících průmyslovou automatizaci, automatizaci domácností a budov, smart měřiče spotřeby a poplachové a zabezpečovací produkty a systémy. Takový vývoj představuje výzvu především pro oblast vzdělávání. 

Chcete vědět, co se děje ve světě moderních technologií? Zajímají vás různé vzdělávací zdroje? Pak nás sledujte na Facebooku!