Ze zákulisí projektu.

První polovina roku 2017 se v projektu DigiStrategie 2020 nesla na vlně příprav a plánů. Proto jsme rádi, že Vám nyní můžeme představit, co se v projektu za tu dobu událo a snad vás alespoň trochu nalákáme na připravované akce.

Zapojení institucí

Metodici projektu navázali spolupráci se všemi institucemi: FDV, MŠMT, GŘ ÚP ČR a MPSV, a vytvořili v nich pracovní skupiny. Tyto týmy začaly připravovat poklady pro vznik metodik a dalších materiálů, určených zaměstnancům státní správy, asociacím sociálních služeb, občanským poradnám a odborné veřejnosti. Pracovníci institucí budou s metodikami a doporučeními seznámeni, aby je mohli aplikovat při komunikaci s digitálně negramotnými a digitálně vyloučenými občany. Toto úsilí má za cíl posilování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, sociálního začleňování občanů a podporovat je ve vzdělávání v digitálních technologiích.

Spolupráce se specialisty

Do projektu se zapojila řada odborníků ze soukromého, akademického a státního sektoru. Sestavili jsme z nich tým Poradního orgánu, který se bude pravidelně scházet. Na těchto setkáních se budou vyjadřovat k otázkám týkající se např. zmírnění mezigenerační propasti ve využívání digitálních technologií, šíření osvěty v bezpečném chování na internetu a řady dalších témat, která mají pomoci podpořit zlepšování digitální gramotnosti široké veřejnosti. Z těchto diskuzí vzejdou cenné podněty, které budou podkladem pro přípravu obsahu aktivit v projektu (roadshow, workshopy, webináře, videa), zároveň mohou pomoci řešit opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR nebo se mohou stát podkladem pro legislativní úpravy některých zákonů.

První ovoce v podobě slovníku

Podařilo se nám vytvořit výkladový slovník pojmů z digitálního světa s názvem DigiWiki. Přínosem tohoto slovníku je, že sjednocuje dosud rozporuplný výklad těchto pojmů.  Na přípravě se spolupodíleli zástupci významných společností a institucí, jako jsou např. Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, Microsoft, Národní ústav pro vzdělávání, Univerzita Karlova, GŘ ÚP ČR a FDV. Slovník bude zveřejněn na webové stránce DigiPortálu. Ten v současné době připravujeme a budeme jej spouštět v září letošního roku. S DigiPortálem vás blíže seznámíme v některém z příštích článků.

Videa a webináře

V současné době se zaměřujeme na přípravu minutových videí, která budeme natáčet na podzim až do konce roku 2017, kdy budou zveřejněna na DigiPortálu. Těšit se můžete na animovaná videa, ta budou představovat např. praktické ukázky využívání digitálních technologií v praxi. Krom videí budeme realizovat webináře. Streamovat je budeme v letních měsících roku 2018 – 2020 a z těchto přenosů vzniknou videa, která budou dostupná na webu DigiPortálu.

Roadshow a workshopy

Od října 2017 do června 2020 plánujeme realizovat řadu roadshow a workshopů, které budou probíhat ve všech krajích ČR. Vystoupí na nich odborníci na digitální vzdělávání a informační technologie, kteří budou na svých přednáškách posluchačům představovat současné trendy v digitálních technologiích, užitečné aplikace i programy a budou také motivovat k využívání digitálních technologií v profesním i běžném životě. Některé z roadshow budou určeny zaměstnancům GŘ ÚP ČR, ti na nich budou seznámeni s již zmiňovanými metodikami. Datum i místo konání těchto akcí spolu s dalšími aktualitami se včas dozvíte na facebookové stránce DigiStrategie.