Jak bude vypadat vzdělávání 21. století?

Doba našich dědečků, kteří se vyučili truhláři a do konce života jimi byli, je pryč. O to více narůstá důležitost školy, která dětem ukáže, že učení vyžaduje úsilí a vytrvalost. Do budoucna proto bude nutné, aby učebny a posluchárny opouštěli absolventi se širokou výbavou znalostí a především se schopností vystavět si svůj vědomostní potenciál tak, aby si zachovali schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky překotného vývoje segmentů společnosti, mezi něž určitě patří i technologie a ekonomie. Více…

Iniciativa 202020

Z hlediska digitalizace, automatizace a plné automatizace je nejdále průmyslový sektor. Druhou oblastí, která zaznamenává pokroky, je oblast firem vůči spotřebitelům. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček říká, že se v tomto smyslu nedaří státní správě. V zavádění elektronizace postupuje totiž špatně a lidi tím akorát zatěžuje. Více…

Státní správě se zatím nedaří následovat trendy digitalizace.

Stále nedostatečně rozvinuté internetové služby v oblasti veřejné správy jsou jedním z důvodů, proč se Česká republika mezi sedmadvaceti členskými státy Evropské unie umístila v úrovni vyspělosti digitální ekonomiky a společnosti až na 18. místě. ČR tak v indexu DESI, který zveřejnila Evropská komise, skončila pod průměrem EU. Právě úroveň digitalizace státní správy, takzvaného eGovernmentu, v současnosti sráží možnosti Česka velmi výrazně. Více…