Digitální transformace České republiky.

Česká republika si jako země se silnou průmyslovou tradicí a vysokým podílem průmyslové výroby plánuje udržet svoji pozici a „neprospat“ příchod čtvrté průmyslové revoluce, vyplynulo z ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické asociace ČR. Firmy vidí v jejím příchodu zpravidla příležitosti pro své podnikání – především zvýšení produktivity práce.

Většina zároveň očekává podporu ze strany státu – např. daňovou podporu vývojových a inovačních aktivit, digitální komunikaci státní správy nebo finančně nenáročné zpřístupnění výsledků vědecko-výzkumných aktivit.

Pavel Kysilka, bývalý generální ředitel České spořitelny a zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy představil svůj pohled na vývoj české ekonomiky na konferenci Konkurenceschopnost ČR 2017. Vyzdvihl sílu českého exportu, zároveň ale vyjádřil své přesvědčení, že bez hluboké digitální transformace celé země takto nemůže dlouho přežít. Podle Pavla Kysilky jsou hlavní konkurenční výhody ČR: 1) vzdělaná a disciplinovaná pracovní síla, 2) poměrně rozumný pracovní trh, 3) blízké vyspělé trhy, zejména Německo a 4) relativně dobrá infrastruktura. Nástup průmyslu 4.0 však konkurenční výhody ČR značně sníží, a to se podle Kysilky může stát velmi rychle. „V příštích letech u nás velmi pravděpodobně nastane úpadek automobilového průmyslu, produkce se může snížit až desetkrát a to bude mít katastrofální důsledky pro českou ekonomiku,“ vyjádřil své obavy Pavel Kysilka.   

Česká ekonomika je otevřenější než německá

V zavádění Průmyslu 4.0 se Česko rozhodlo spolupracovat hlavně se sousedním Německem, které na konceptu čtvrté průmyslové revoluce pracuje už od roku 2011. Na začátku října 2016 byl tento úmysl stvrzen dohodou uzavřenou mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF). Vzájemná spolupráce má být zaměřená na výzkum, vývoj a inovace, a to především s ohledem na malé a střední podniky.

„Iniciativa Industrie 4.0 je k nám přenášena také proto, že je tu spousta firem, které jsou těsně spjaty s globálními korporacemi, které mají sídlo v Německu, ať už to jsou jejich součásti nebo subdodavatelé. Tím české podniky přejímají jejich firemní kulturu a standardy,“ vysvětlil provázanost českých a německých firem člen expertního týmu pro digitální ekonomiku ze Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek.

Právě pro české malé a střední podniky by Průmysl 4.0 mohla být dobrá příležitost, myslí si Novák z České spořitelny. „V Německu se na Industrie 4.0 podílelo hodně velkých firem, jako Siemens. Já si však nemyslím, že to je obor pouze pro velké firmy, ale i pro malé a střední podniky, které jsou v Česku hojně zastoupené,“ řekl na debatě s tím, že ceny potřebných zařízení, jako jsou například 3D tiskárny, se stále snižují. Jsou proto pro menší firmy dostupnější.

Zajímají vás on-line vzdělávací zdroje? Chcete vědět, co se děje ve světě digitálních technologií? Pak nás sledujte na Facebooku!

 

čerpáno z webových stránek:

www.businessworld.cz

www.itbiz.cz

www.cad.cz

www.cma.cz