Povede Průmysl 4.0 ke zvýšení nezaměstnanosti?

Když Karel Čapek svou divadelní hrou R.U.R ve dvacátých letech minulého století obohatil anglický jazyk o slovo robot, asi netušil, že se o jeho vizi pracujících automatů bude reálně uvažovat ani ne za sto let. Řadu hlavně manuálních profesí totiž v nepříliš vzdálené budoucnosti budou vykonávat stroje. O práci zřejmě časem přijdou hlavně pracovníci na pozicích, kde se vykonává monotónní práce. Takové, kterou je snadné nahradit robotem.

Robotizace je pro firmy výhodná

S pojmem průmysl 4.0 jsou spojená obavy, že budou lidé nahrazeni stroji. Už dnes jsou totiž průmysloví roboti ve výrobě hojně využívaní. Podle Mezinárodní federace robotiky (IFR) poroste trh s průmyslovými roboty v letech 2015-2017 rychlostí 12 % ročně a v roce 2017 přesáhne hranici 2 milionů robotů, píše se v dokumentu České spořitelny s názvem České strojírenství – Quo vadis?.

Výhodou průmyslových robotů je například zvýšení produktivity a rychlosti, hodina práce robota navíc stojí až osmkrát méně, než hodina zaměstnance. Roboti nahrazují lidi také kvůli bezpečnosti, nevhodnému pracovnímu prostředí či manipulaci s těžkými předměty. Řeší ale i problém s nedostatkem pracovní síly a stárnutím populace.

Změny se dotknou většiny oborů

Nástup čtvrté průmyslové revoluce představuje přelom v technologickém vývoji, projeví se v propojení komunikačních a počítačových technologií, v rozvoji technologií jako je 3D tisk, propojení internetu věcí s internetem služeb a posunem hranice mezi reálnem a virtuálnem. To přinese dopady na trh práce, kdy až 60 procent zaměstnanců změní v budoucnu svou profesi. Některé pozice zaniknou, ale budou vznikat jiné, například související s dozorovacími systémy nebo prací po síti. Podle odborníků je potřeba lidi na tuto změnu připravit. „Kybernetická revoluce je více revolucí v myšlení lidí než v konkrétních technologiích. Technologii už máme, myšlení jsme ještě nezměnili,“ říká ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík. Podle něj je Průmysl 4.0 celospolečenský fenomén, který zasáhne nejvíce právě myšlení lidí.

Průmysl 4.0 se netýká jen výroby, ale i mnoha dalších oborů. Podle profesora oxfordské univerzity Michaela Osborna mohou být ohroženy i kancelářské profese, řidiči (nástup autonomních vozidel) či nižší management. „Ke změnám dochází také v bankovnictví, zdravotnictví nebo zemědělství. Zde se rozvíjí koncept Agriculture 4.0. Vznikají například senzory v traktu krav, které vysílají informace do cloudu, podle toho se poté upravují krmné dávky, a zvyšuje se tak dojivost krav.

Vzniknou nové profese

Co budou dělat lidé, kterým robot vezme práci? S nástupem robotů se nepředpokládá, že by zaměstnanců nebylo potřeba – naopak, lidé budou stále důležitější pro obsluhu, servis a programování robotů, píše se v dokumentu České spořitelny. Lidé pracující ve výrobě by tak mohli být přesunuti do sektoru služeb.

Kritické hlasy, podle kterých nebudou všichni pracovat na údržbě robotů a obavy, že bude kvůli Průmyslu 4.0 ohrožena celá řada pracovních míst, zaznívají především z odborových svazů. Podobné námitky odborů však člen představenstva Hospodářské komory ČR Martin Plachý považuje za zcela liché. „Myslím, že je to přesně obráceně. Všechny předešlé revoluce vedly k tomu, že práce bylo víc a víc, a to platí i dnes. Automatizace roste, a lidí je přesto stále nedostatek,“ řekl Plachý a dodal, že stěžejním limitem růstu je v současnosti právě nedostatek pracovních sil.

Zajímají vás on-line vzdělávací zdroje? Chcete vědět, co se děje ve světě digitálních technologií? Pak nás sledujte na Facebooku!

 

čerpáno z webových stránek:

www.euractiv.cz

www.cnews.cz

www.euro.cz

www.hlidacipes.org