Digitální transformace České republiky.

Česká republika si jako země se silnou průmyslovou tradicí a vysokým podílem průmyslové výroby plánuje udržet svoji pozici a „neprospat“ příchod čtvrté průmyslové revoluce, vyplynulo z ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické asociace ČR. Firmy vidí v jejím příchodu zpravidla příležitosti pro své podnikání – především zvýšení produktivity práce. Více…

Povede Průmysl 4.0 ke zvýšení nezaměstnanosti?

Když Karel Čapek svou divadelní hrou R.U.R ve dvacátých letech minulého století obohatil anglický jazyk o slovo robot, asi netušil, že se o jeho vizi pracujících automatů bude reálně uvažovat ani ne za sto let. Řadu hlavně manuálních profesí totiž v nepříliš vzdálené budoucnosti budou vykonávat stroje. O práci zřejmě časem přijdou hlavně pracovníci na pozicích, kde se vykonává monotónní práce. Takové, kterou je snadné nahradit robotem. Více…

Digitalizace – hrozba nebo příležitost?

Velké koncerny, ale i malé podniky jsou dnes konfrontovány s mnoha technologickými možnostmi, jejichž přínos dokážou zatím těžko odhadnout. Hranice mezi strojírenstvím a IT mizí. Výrobní systém integrovaného průmyslu jde nad rámec inteligentní továrny. Produkty zůstanou propojené s výrobcem a budou mu nepřetržitě dodávat cenná data. Podniky tak mohou vyvinout další služby založené na využívání internetu a získat trhy také za hranicemi klasických branží. Více…

Digitalizace průmyslové výroby.

Práce 4.0 nebo Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby, od které se očekává, že mimo jiné přinese změny na trhu práce. Základní idea Průmyslu 4.0 je, že všechny stroje spolu budou komunikovat. Všechno bude mnohem přehlednější, stroje se budou moci samy rozhodovat a vyhodnocovat ideální řešení, což přinese víc efektivity. Více…