Ze zákulisí projektu.

První polovina roku 2017 se v projektu DigiStrategie 2020 nesla na vlně příprav a plánů. Proto jsme rádi, že Vám nyní můžeme představit, co se v projektu za tu dobu událo a snad vás alespoň trochu nalákáme na připravované akce. Více…

Svět, jak ho známe, se brzy změní.

Obavy, že technologický pokrok připraví lidi o práci, provází lidstvo dlouhá léta. Současný rozmach umělé inteligence a robotizace probíhá natolik rychle, že pro lidstvo představuje zcela nové výzvy. Zároveň ale ani odborníci nemají jasno, jak rychle, jakým způsobem a s jakým dopadem na hospodářství a pracovní trh se bude umělá inteligence rozšiřovat. Změny se zdaleka netýkají jen trhu práce, mají zkrátka dopad na celou společnost a zasáhnou řadu odvětví. Více…

Vzdělávací aplikace pro předškoláky a školáky

Výukových aplikací jsou v obchodech desetitisíce. Jak se však v takové široké nabídce zorientovat a vybrat tu správnou, která bude děti nejen bavit, ale také je skutečně něčemu naučí? Přinášíme proto pár tipů, jak na aplikace, které zábavnou formou pomáhají dětem například se školní přípravou. Kromě toho stažením těchto aplikací lze často ušetřit i peníze určené na nákup pomůcek.
Více…

Jak bude vypadat vzdělávání 21. století?

Doba našich dědečků, kteří se vyučili truhláři a do konce života jimi byli, je pryč. O to více narůstá důležitost školy, která dětem ukáže, že učení vyžaduje úsilí a vytrvalost. Do budoucna proto bude nutné, aby učebny a posluchárny opouštěli absolventi se širokou výbavou znalostí a především se schopností vystavět si svůj vědomostní potenciál tak, aby si zachovali schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky překotného vývoje segmentů společnosti, mezi něž určitě patří i technologie a ekonomie. Více…

Iniciativa 202020

Z hlediska digitalizace, automatizace a plné automatizace je nejdále průmyslový sektor. Druhou oblastí, která zaznamenává pokroky, je oblast firem vůči spotřebitelům. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček říká, že se v tomto smyslu nedaří státní správě. V zavádění elektronizace postupuje totiž špatně a lidi tím akorát zatěžuje. Více…

Státní správě se zatím nedaří následovat trendy digitalizace.

Stále nedostatečně rozvinuté internetové služby v oblasti veřejné správy jsou jedním z důvodů, proč se Česká republika mezi sedmadvaceti členskými státy Evropské unie umístila v úrovni vyspělosti digitální ekonomiky a společnosti až na 18. místě. ČR tak v indexu DESI, který zveřejnila Evropská komise, skončila pod průměrem EU. Právě úroveň digitalizace státní správy, takzvaného eGovernmentu, v současnosti sráží možnosti Česka velmi výrazně. Více…

Digitální transformace České republiky.

Česká republika si jako země se silnou průmyslovou tradicí a vysokým podílem průmyslové výroby plánuje udržet svoji pozici a „neprospat“ příchod čtvrté průmyslové revoluce, vyplynulo z ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické asociace ČR. Firmy vidí v jejím příchodu zpravidla příležitosti pro své podnikání – především zvýšení produktivity práce. Více…

Povede Průmysl 4.0 ke zvýšení nezaměstnanosti?

Když Karel Čapek svou divadelní hrou R.U.R ve dvacátých letech minulého století obohatil anglický jazyk o slovo robot, asi netušil, že se o jeho vizi pracujících automatů bude reálně uvažovat ani ne za sto let. Řadu hlavně manuálních profesí totiž v nepříliš vzdálené budoucnosti budou vykonávat stroje. O práci zřejmě časem přijdou hlavně pracovníci na pozicích, kde se vykonává monotónní práce. Takové, kterou je snadné nahradit robotem. Více…

Digitalizace – hrozba nebo příležitost?

Velké koncerny, ale i malé podniky jsou dnes konfrontovány s mnoha technologickými možnostmi, jejichž přínos dokážou zatím těžko odhadnout. Hranice mezi strojírenstvím a IT mizí. Výrobní systém integrovaného průmyslu jde nad rámec inteligentní továrny. Produkty zůstanou propojené s výrobcem a budou mu nepřetržitě dodávat cenná data. Podniky tak mohou vyvinout další služby založené na využívání internetu a získat trhy také za hranicemi klasických branží. Více…

Digitalizace průmyslové výroby.

Práce 4.0 nebo Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby, od které se očekává, že mimo jiné přinese změny na trhu práce. Základní idea Průmyslu 4.0 je, že všechny stroje spolu budou komunikovat. Všechno bude mnohem přehlednější, stroje se budou moci samy rozhodovat a vyhodnocovat ideální řešení, což přinese víc efektivity. Více…